Zakład Instalacji Urządzeń
Telekomunikacyjnych


ul. Relaksowa 45
02-797 Warszawa
tel. +48 797 488 909


Nasze realizacje
Obiekty Ministerstwa Obrony Narodowej:

- Biuro Organizacyjno - Administracyjne Sekretarza Stanu   MON W-wa ul. Królewska 1
- Węzeł Łączności Dowództwa Krakowskiego Okręgu   Wojskowego Kraków ul. Rakowicka 6
- Centralna Biblioteka Wojskowa W-wa ul. Ostrobramska 109
- WSzW i WKU Lublin Lublin ul. Spadochroniarzy 6
- Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii CSK WAM W-wa   ul. Szaserów 129
- Klinika Chorób Wewnętrznych i Pneumologii IMW CSK WAM   W-wa ul. Szaserów 129
- Departament Kadr i Szkolnictwa WojskowegoMinisterstwa   Obrony Narodowej W-wa ul. Nowowiejska 26a
- WSzW Warszawa Warszawa ul. Winnicka 1
- WSzW Wrocław Wrocław ul. Piłsudskiego 76/78
- WKU Wrocław 1 i Wrocław 2 Wrocław ul. Gajowicka 118
- WKU Wrocław 3 Wrocław ul. Sołtysowicka 3
- WKU Wałbrzych Wałbrzych ul. Piłsudskiego 100
- WKU Głogów Głogów ul. Wojska Polskiego 58
- WKU Legnica Legnica ul. Partyzantów 22
- WKU Świdnica Świdnica Pl. Grunwaldzki 22
- WKU Jelenia Góra J. Góra ul. Obrońców Pokoju 26a
- WKU Oleśnica Oleśnica ul. Wojska Polskiego 54
- WKU Bolesławiec Bolesławiec ul. Chrobrego 5